ภารกิจของเรา

แผนกควบคุมมลพิษทางอากาศสามารถตอบสนองความต้องการควบคุมมลพิษทางอากาศทั้งหมดได้จากการออกแบบแหล่งกำเนิดการออกแบบขนาดการออกแบบการผลิตการติดตั้งและการว่าจ้างระบบควบคุมมลพิษแบบแห้งและแบบเปียกพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ

การออกแบบของเราขึ้นอยู่กับความรู้จาก:

ESC Umwelttechnik, Gmbh, Germany สำหรับการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าสถิต
Beltran Technologies, USA สำหรับเครื่องตกตะกอนด้วยไฟฟ้าสถิตเปียก
Wheelaborator, USA สำหรับตัวกรองถุง