Reverse air bag-house

อากาศภายในสกปรกจะไหลจากภายในสู่ภายนอกเพื่อให้ฝุ่นสะสมอยู่ภายในถุงกรอง ถุงกรองเป็นท่อเปิดที่ด้านล่างและเชื่อมต่อกับแผ่นหลอด พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากด้านบนผ่านสปริงหรือระบบกันสะเทือนของ J-bolt การไหลของก๊าซจะกลับรายการเพื่อเริ่มทำความสะอาดถุงกรอง วงแหวนป้องกันการยุบจะเย็บเข้าด้านนอกของถุงที่ระยะห่าง 3 ถึง 4 ฟุตเพื่อป้องกันการล่มสลายของถุงทั้งหมดระหว่างการทำความสะอาดอากาศแบบย้อนกลับ ถุงกรองจะทำความสะอาดช่องเดียวในโหมดออฟไลน