Venturi Scrubbers

เครื่องทำความสะอาด Venturi มีพื้นที่เพียงเล็กน้อยและมีความสามารถในการสะสมที่ไม่แปลกประหลาดสำหรับเหตุร้ายที่เกิดจากน้ำหนัก – เครื่องกรอง Venturi เป็นเครื่องกรองชนิดหนึ่งและมีประสิทธิภาพสูงในการรวบรวมสิ่งสกปรกหรือไอระเหยโดยการประสานกับน้ำ – เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้แก๊สอยู่ในอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือเมื่อสารปนเปื้อนเป็นสารเหนียว